ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASTĘPUJĄCYCH BADAŃ

-USG Doppler  naczyń kończyn dolnych i tętnic szyjnych

-Echo serca

Badania te wykonujemy odpłatnie