Przychodnia nr 3
Ul. Grota Roweckiego 21
Tel. 44 632 13 77
Przychodnia-3@wola-med.pl